www.crmtothai.com

รายงานแสดงข้อมูลการขาย
ผู้เข้าชม : 7525

Reports and Dashboard

Summarize Appointment Report


    รายงานแสดงข้อมูลการขายที่เกิดขึ้น ว่ามีการติดต่อกับลูกค้ารายใดบ้าง มีการนัดหมายไว้เมื่อไหร่ พร้อมแสดงสถานะการขายว่าอยู่ที่ขั้นตอนใด หรือมีการรออะไรอยู่หรือไม่ เช่น รอใบสั่งซื้อจากลูกค้า เป็นต้น

Sale Performance Report


    รายงานสำหรับวัดประสิทธิภาพของพนักงานขาย โดยพิจารณาจากจำนวน ลูกค้าใหม่, การติดต่อลูกค้า, การขายที่เกิดขึ้น, การออกใบเสนอราคา และ ใบกำกับภาษี โดยดูจำนวนรายการและมูลค่า

Key Performance Indicators


 รูป หน้าจอแสดงผล KPIs ตามที่ได้ตั้งค่าไว้
 
รูป หน้าจอเลือกตัวชี้วัดที่สนใจมาแสดง
    ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพในการขาย เปรียบเทียบกับงวดที่ผ่านมา หรือเปรียบเทียบกับเป้าที่ตั้งไว้

Compare Sales


    กราฟเปรียบเทียบยอดขายที่ทำได้เทียบกับเป้าการขายที่ตั้งไว้ โดยคุณสามารถเรียกดูได้ตามช่วงเวลาที่ต้องการ เช่น รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของการขายทั้งหมดว่าทำได้ตามเป้าที่ตั้งไว้หรือไม่ หรือห่างจากเป้าที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด

Top Sales Report


    รายงานจัดอันดับยอดขายเรียงตามพนักงานขายที่ทำยอดขายสูงสุด ช่วยให้คุณดูภาพรวมยอดขายหรือยอดลดหนี้ของพนักงานแต่ละคนได้

Top Five Sale


    กราฟแสดงพนักงานขาย 5 อันดับแรกที่มียอดขายสูงสุด

Team Effectiveness


    กราฟแสดงประสิทธิภาพในการทำงานหรือกิจกรรม (Activity) ของพนักงานขายแต่ละคน ซึ่งจะช่วยให้คุณตรวจสอบได้ว่ามีงานค้างอยู่กับพนักงานคนใดคนหนึ่งมากเกินไป หรือไม่ หรือใช้ดูประสิทธิภาพของพนักงานแต่ละคนเพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของงานที่ทำ เสร็จแล้วและงานที่ยังค้างอยู่ได้


ที่มา : http://www.prosoftcrm.in.th


Tools

ขนาดตัวอักษร

Share

ส่ง Email พิมพ์หน้านี้

บทความในหมวดหมู่เดียวกัน

เว็บไซต์เแนะนำ