www.crmtothai.com

การบริหารงานขาย (2) ใบสั่งขาย (Orders)
ผู้เข้าชม : 11645
 
ใบสั่งขาย (Orders)


รูป หน้าจอใบสั่งขาย (Orders)

    การสั่งขาย (Sale Order) ใช้ในการจองสินค้าว่ามีลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้ว และใช้เป็นสัญญาณให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้เริ่มดำเนินการเตรียมสินค้าให้พร้อมจัดส่งไปให้ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้ากับทางผู้ผลิต การนำสินค้ามาประกอบ การบรรจุสินค้าตามรูปแบบที่ลูกค้าสั่ง หรือการทดสอบก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า ?


รูป หน้าจอสั่งขาย (Order) Tab รายการสินค้า (Product Item)

    สิ่งที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับการนำระบบ CRM มาช่วยในการออกใบสั่งขาย ได้แก่

   • ควรสามารถอ้างอิงใบเสนอราคาล่าสุดที่ลูกค้าสั่งซื้อมาได้ จะช่วยลดเวลาในการทำใบสั่งขายลงไปได้มาก

   • ควรเก็บรายละเอียดในการสั่งซื้อ เช่น เลขที่ใบสั่งซื้อของลูกค้า ชื่อบริษัท ที่อยู่สำหรับออกใบกำกับภาษี สถานที่ส่งของและวันที่สั่งซื้อไว้ เพื่อใช้ในการดำเนินการขั้นต่อไปได้อย่างถูกต้องและสะดวกรวดเร็ว

   • เอกสารใบสั่งขายเป็นเอกสารภายใน ถ้าคุณกำหนดให้ใช้การอนุมัติผ่านระบบซอฟท์แวร์ คุณอาจจะลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องการพิมพ์เอกสารได้เช่นกัน

รูป ตัวอย่างแบบฟอร์มใบสั่งขาย


ที่มา : http://www.prosoftcrm.in.th


Tools

ขนาดตัวอักษร

Share

ส่ง Email พิมพ์หน้านี้

บทความในหมวดหมู่เดียวกัน

เว็บไซต์เแนะนำ