www.crmtothai.com

การบริหารงานขาย (2) ใบกำกับภาษี (Invoices)
ผู้เข้าชม : 17592

ใบกำกับภาษี (Invoices)รูป หน้าจอใบกำกับภาษี (Invoices)

    ใบกำกับภาษี (Invoice) หรือใบแจ้งหนี้ ใช้ในการแจ้งราคาสินค้าที่ลูกค้าตกลงซื้อขายกับองค์กรของคุณ สิ่งที่ควรพิจารณาเกี่ยวกับการนำระบบ CRM มาช่วยในการออกใบกำกับภาษี ได้แก่

   • ควรอ้างอิงใบสั่งขายมาออกใบกำกับภาษีได้โดยไม่ต้องเสียเวลาบันทึกเอกสารใหม่

   • ระบบควรรองรับกรณีลูกค้าสั่งซื้อสินค้าไว้ครั้งเดียว แต่ต้องการให้ทยอยออกใบกำกับภาษีเพียงบางส่วนก่อน

   • ในเรื่องของอัตราภาษี ระบบควรรองรับกรณีอัตราภาษีที่ไม่เท่ากันของสินค้าแต่ละประเภทได้ เช่น สินค้าบางอย่างได้รับการยกเว้นภาษี หรือบางประเภทคิดภาษีรวมอยู่ในราคาสินค้าอยู่แล้ว เป็นต้น?


รูป ตัวอย่างแบบฟอร์มใบกำกับภาษี (Invoice)


ที่มา : http://www.prosoftcrm.in.th


Tools

ขนาดตัวอักษร

Share

ส่ง Email พิมพ์หน้านี้

บทความในหมวดหมู่เดียวกัน

เว็บไซต์เแนะนำ