www.crmtothai.com

Contact Management
ผู้เข้าชม : 3014Contact Management


รูป หน้าจอแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ
Contact คืออะไร ?

     ผู้ติดต่อ (Contact) หมายถึง บุคคลที่คุณติดต่อได้ โดยบุคคลนั้นอาจจะเป็นผู้ติดต่อของลูกค้าที่เป็นนิติบุคคล (B2B) เช่น พนักงานจัดซื้อ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาของลูกค้า หรือจะเป็นลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคโดยตรง (B2C) โดยใช้การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ แฟ็กซ์, อีเมล์, ส่งเอกสารไปให้ทางไปรษณีย์   หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ

ข้อมูลที่สำคัญของผู้ติดต่อ (Contact)

      • ชื่อ นามสกุล คำนำหน้า

    

       วันเกิด เพศ สถานภาพสมรส ชื่อคู่สมรส    
  
     •
  ชื่อองค์กรหรือบริษัท

     •
  แผนกหรือหน่วยงานที่สังกัด

     •
  ตำแหน่งงาน

     •
  หัวหน้างาน

    สำหรับผู้ติดต่อที่เป็นลูกค้าโดยตรงแล้วอาจจะต้องเก็บรายละเอียดอื่นที่ เกี่ยวข้องกับการซื้อ เช่นเดียวกับลูกค้าที่เป็นองค์กรหรือนิติบุคคล (Account)
                   รูป หน้าจอแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อ Tab Details

ที่มา http://www.prosoftcrm.in.th


      

Tools

ขนาดตัวอักษร

Share

ส่ง Email พิมพ์หน้านี้

บทความในหมวดหมู่เดียวกัน

เว็บไซต์เแนะนำ