www.crmtothai.com

ประวัติการเปลี่ยนสถานะ
ผู้เข้าชม : 2649

Stages History

     การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหรือสถานะของ Opportunity ในแต่ละครั้งควรมีการเก็บข้อมูลไว้สำหรับตรวจสอบย้อนกลับ เพื่อใช้ติดตามสถานะการขาย ป้องกันการทุจริตจากการเข้าไปแก้ไขโดยไร้ร่องรอย นอกจากนี้เรายังสามารถนำ Stage History
ของการขายที่ประสบความสำเร็จ และ ไม่ประสบความสำเร็จมาวิเคราะห์และจัดทำเป็น Sales Process ที่เหมาะสมกับสินค้าหรือบริการสำหรับธุรกิจของคุณต่อไปว่าในการขายแต่ละครั้งควรมีลำดับขั้นตอนอย่างไรบ้าง แต่ละขั้นตอนจะต้องใช้เวลา
และทรัพยากรเท่าใดจึงจะเหมาะสมและช่วยให้ปิดการขายได้เร็วที่สุด รูป หน้าจอแสดงประวัติการเปลี่ยนสถานะการขาย (Opportunity Stages History)

        

ที่มา : http://www.prosoftcrm.in.th

Tools

ขนาดตัวอักษร

Share

ส่ง Email พิมพ์หน้านี้

บทความในหมวดหมู่เดียวกัน

เว็บไซต์เแนะนำ