www.crmtothai.com

การแจ้งเตือน
ผู้เข้าชม : 2719


     บ่อยครั้งที่คุณต้องสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ไปโดยไม่มีโอกาสได้รับรู้ ไม่มีโอกาสแก้ปัญหาให้พนักงานขายของคุณ หรือรู้ตัวอีกทีเมื่อสูญเสียลูกค้าให้กับคู่แข่งไปเสียแล้ว ปัญหานี้มักเกิดจากผู้บริหารไม่มีเวลาว่างพอที่จะติดตามทุกการขายที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา จนกว่าจะสุ่มตรวจสอบดู ถึงจะเจอปัญหาที่พนักงานไม่ยอมบอก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดจากความใส่ใจของพนักงานขาย ปัญหาหรือข้อจำกัดในส่วนของนโยบายการขาย


             รูป หน้าจอกำหนดเงื่อนไขแจ้งเตือนเมื่อมีการขายรายใหญ่เข้ามา  (Big Deal Alert)


     สิ่งที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถติดตามการขายสำหรับลูกค้ารายใหญ่ได้คือ ระบบการแจ้งเตือนลูกค้ารายใหญ่ (Big Deal Alert) โดยคุณเป็นผู้กำหนดเองไว้ว่า ลูกค้ารายใหญ่ของคุณคือใคร โดยคุณสามารถใช้เงื่อนไขดังต่อไปนี้ประกอบการพิจารณา เช่น

      ประเภทของการขาย (Opportunity Type) เช่น การขายสินค้าให้กับลูกค้ารายใหม่ หรือการต่อสัญญาการบริการเป็นต้น ยอดขาย (Expect Revenue) เช่น ยอดขายตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไป สถานะของการขาย (Opportunity Stage) เช่น ต้องการติดตามทุกการขายที่เริ่มมีการเจรจาต่อรองแล้วเป็นต้น ค่าความคาดหวัง (Probability) เช่น การขายที่มีโอกาสปิดการขายตั้งแต่ 60% ขึ้นไป

     สำหรับรูปแบบการแจ้งเตือน ระบบ CRM ที่คุณเลือกใช้ ควรแจ้งเตือนทันทีที่มีการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้ารายใหญ่ ตามที่คุณกำหนดไว้ ผ่านทางการแจ้งเตือนของซอฟท์แวร์ หรือให้มีการส่งอีเมล์แจ้งเตือนไปหาคุณทันทีก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ           รูป หน้าแจ้งเตือน Big Deal Alert และหน้าแสดงรายการแจ้งเตือน
 ที่มา : http://www.prosoftcrm.in.th

          

Tools

ขนาดตัวอักษร

Share

ส่ง Email พิมพ์หน้านี้

บทความในหมวดหมู่เดียวกัน

เว็บไซต์เแนะนำ