www.crmtothai.com

ปิดการขายได้ (Close Won)
ผู้เข้าชม : 2939

    
      หลังจากเปิดใบกำกับภาษี (Invoice) ส่งให้กับลูกค้าแล้ว แสดงว่าเราสามารถปิดการขายได้  
(Close Won) ควรระบุไว้เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ในอนาคต เช่น ราคา, การบริการ, ชื่อเสียง, คุณภาพสินค้า เป็นต้น                     รูป ตัวอย่างหน้าจอ Close Won Opportunity

ปิดการขายไม่ได้ (Close Lost)

     คุณควรเก็บสาเหตุที่ปิดการขายไม่ได้ไว้ด้วย ว่าเกิดจากอะไร ไม่ว่าจะเป็นที่ตัวสินค้า, พนักงานขาย, การบริการหลังการขาย หรือสาเหตุอื่นๆ กรณีที่สูญเสียให้กับคู่แข่งควรเก็บชื่อคู่แข่งไว้และสาเหตุที่ลูกค้าตัดสินใจเลือกคู่แข่งมาเพื่อใช้วิเคราะห์ต่อไปด้วย เช่น ราคาสูงกว่าคู่แข่ง, เงื่อนไขการบริการ, ชื่อเสียง, คุณสมบัติของสินค้า เป็นต้น
                       รูป ตัวอย่างหน้าจอ Close Lost Opportunity


 ที่มา : http://www.prosoftcrm.in.th

     

Tools

ขนาดตัวอักษร

Share

ส่ง Email พิมพ์หน้านี้

บทความในหมวดหมู่เดียวกัน

เว็บไซต์เแนะนำ